500. let Reformace – celocírkevní bohoslužba v Bystřici

Přihláška na výlet pro děti NŠ Nýdek

výlet skolka 2017

Vánoční prátelský volejbal

Dne 23.12 2016 proběhl ve večerních hodinách Vánoční přátelský volejbal, mezi spolky LECAV Bystřice a SCEAV Hrádek. Tato akce byla nápadem pro spojení 2 mládežnických spolků, za účelem provázání a upevnění dobrých přátelských vztahů mezi těmito spolky. Akce se vydařila nad naše očekávání, věříme že touto akci to teprve začíná a postupem času budou přibývat další podobné společenské akce, jakou jsou například plánové ( Volejbaly, bowlingy,výlety a pod.).

Tímto bych chtěl také zároveň poděkovat všem zůčastněným za parádní hru a atmosvéru a pořadatelům za dobře odvedenou akci.

Michal Č.

Památka reformace v Bystřici

 

(foto: Ing. Ivan Sliž)

Památka založení sboru v Bystřici

Dne 25. 9. 2016 se uskutečnila v Bystřici, jako každý rok, slavnost na památku založení sboru. Dvousté třicáté čtvrté výročí bystřického sboru jsme tradičně prožívali společně s farním sborem SCEAV v Bystřici. Vzácným hostem a zároveň slavnostním kazatelem byl nový biskup těšínské dieceze, pastor v Holešově (Polsko) – ThDr. Adrian Korczago.

Místní sbor LECAV zastupovali tito kněží: farní vikář Mgr. Tomasz Molin, celocírkevní duchovní Mgr. Witold Strumpf a kurátor sboru Jan Rucki. Během bohoslužby – před kázáním – byl realizován program pro děti, který připravila naše učitelka náboženství Alena Cieslarová. Svůj podíl na organizaci bohoslužby měl také náš český pěvecký sbor, který zaspíval 2 písničky. Za SCEAV vystoupil pěvecký sbor „Laudate“ z Bystřice. Za obec Bystřice podravil starosta Mgr. Roman Wróbel.

Slavnostní kazatel, veledůstojný pán Korczago, kázal na starozákonní text o nakrmení Izraelců manou a křepelkami. Zdůrazňoval, že křesťan nemůže oddělit oslavování od běžného života a že neustále potřebujeme Boží pokrm, který najdeme třeba u Večeře Páně.

Po bohoslužbě všichni byli pozvání na oběd, po kterém se uskutečnil odpolení program, který zahájil biskupský vikář Mgr. Jakub Retmaniak, který připravil přednášku o základech církve. Hlavním přednášejícím byl českobratrský kazatel Mgr. Stanislav Kaczmarczyk z Českého Těšína.

Bohoslužba byla příležitostí nejen k oslavě, ale zároveň opět ukázala, že dva evangelické sbory z Bystřice jsou schopny spolupracovat i pres komplikovanou minulost, což je v současnosti velice důležité.

Mgr. Jakub J. Retmaniak

Jajecznica 2016

Na wakacje cieszą się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również chórzyści potrzebują wakacyjnego odpoczynku. Tradycyjnie kolejny rok działalności Polskiego Chóru Ewangelickiego w Bystrzycy zakończyło spotkanie przy jajecznicy. Działalność chóru podsumowali dyrygent chór – pan Józef Podola, oraz prezes pani Janina Turek. Poza sprawozdaniami i jajecznicą, chórzyści mogli posiedzieć przy stole, porozmawiać i pośpiewać. Wakacje chórowe potrwają miesiąc, od sierpnia znów trzeba będzie przygotowywać się do występów.

Chór spotyka się w Centrum Luterańskim w Bystrzycy, w każdy czwartek o godzinie 16:30 – po Godzinie Biblijnej. Wszystkich chętnych do śpiewania w języku polskim, zachęcamy do przyjścia na próbę!

tekst i zdjęcia: ks. Jakub Retmaniak

Spolu u stolu 2016

 

 

fot. Věslav Szpak

Polski Chór Ewangelicki na Morawach

Dnia 2. 6. 2016 odbyła się tradycyjna wycieczka dla członków oraz przyjaciół Polskiego Chóru Ewangelickiego, działające przy parafii LEKAW w Bystrzycy. Tym razem celem wycieczki były Morawy – a konkretniej trzy znajdujące się nań miejscowości. Wycieczka wyruszyła rano z Bystrzycy, a następnie przybierała uczestników z Wędryni i z Trzyńca. Organizatorką wycieczki była prezes Chóru – p. Janina Turek.

Pierwszym punktem wycieczki był Welehrad – historyczna stolica państwa Wielkomorawskiego, w którym działali misjonarze Słowian – Cyryl i Metody. Chórzyści mieli możliwość obejrzeć miejscową (rzymskokatolicką) bazylikę Wniebowzięcia NMP i Cyryla i Metodego. Dzięki pani przewodniczce można było poznać ciekawą historię tego kościoła, którego dzieje były czasem wręcz burzliwe. Chór miał zaszczyt zaśpiewać w środku welehradzkiego kościoła dwie pieśni w języku polskim.

Następnie chór udał się do Buchlovic, gdzie istotnym punktem wycieczki było zwiedzanie miejscowego zamku. Z pomocą przewodników mogliśmy poznać historię tego pięknego, barokowego objektu. Wnętrze budynku, jak i otaczające go ogrody zrobiły wielkie wrażenie na uczestnikach wycieczki.

W końcu wycieczka dotarła do Luhaczowic, gdzie każdy mógł zorganizować sobie czas według własnego upodobania. Można więc było skorzystać z dobrodziejstw uzdrowiska, wypić leczniczą wodę, poprzechadzać się po zielonych alejach, czy pojeść smaczne wafle uzdrowiskowe. Po czasie spędzonym w Luhaczowicach wycieczka wróciła szczęśliwie na Śląsk. Był to z pewnością pozytywnie przeżyty czas, który aż zachęca, do organizowania dalszych wycieczek.

(zdjęcia i tekst: ks. Jakub Retmaniak)

Wizyta ks. Pavlo Shvartsa w Bystrzycy

Dnia 14. 2. 2016 nasz zbór parafialny w Bystrzycy odwiedził ks. Pavlo Shvarts – pastor w Charkowie i kilku innych zborach we wschodniej Ukrainie. W Październiku 2015 członkowie naszego Kościoła włączyli się w akcję pomocy dla sióstr i braci w wierze, na terenie znajdującym się poza wpływami rządu w Kijowie, którzy znajdują się pod opieką duchową ks. Shvartsa.

Mieliśmy okazję wysłuchać kazania pastora w języku polskim, które było nie tylko dobrym, duchowym wprowadzeniem w czas Postu, ale także wyraźnym nakreśleniem istotnych cech luterańskiej tożsamości teologicznej i duchowości. Po nabożeństwie w sali zborowej odbył się wykład ks. Shvartsa na temat: Luteranie na wschodniej Ukrainie. Prelegent zapoznał nas z całą historią luteran w dawnym Imperium Rosyjskim, w którym osiedlili się i mieli silną pozycję koloniści niemieccy wyznania augsburskiego.

Rozwój Kościoła ewangelickiego został zatrzymany na dziesięciolecia przez Rewolucję Komunistyczną w Rosji. Dopiero po upadku komunizmu nastąpiła możliwość odbudowy Kościoła, co jest procesem do dziś niedokończonym. W przypadku Ukrainy z początku próbowano odbudować struktury mniejszości niemieckiej, na bazie której udało się reaktywować Kościół, który nosi oficjalną nazwę: Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański na Ukrainie. Pomimo nazwy nabożeństwa odbywają się zasadniczo w języku rosyjskim.

Konflikt toczący się od roku 2014 na Ukrainie odbił się na życiu tego Kościoła. Utracono kilka zborów znajdujących się na Krymie, natomiast zbory znajdujące się w Donbasie zostały odcięte od właściwej opieki duszpasterskiej, z powodów bezpieczeństwa. Prelegent pokazał nam swoją służbę – przede wszystkim na terenie kontrolowanym przez rząd, która pomimo ogromnych odległości, jest wielce aktywna i przynosi pomoc ludziom, na terenie o złożonej historii i ciężkiej codzienności.

Patrząc z perspektywy nas – ewangelików na Śląsku, możemy zobaczyć z pewnością przepaść gospodarczą, między naszymi regionami. Ale jednocześnie obserwując zaangażowanie luteran na wschodniej Ukrainie w życie zborowe i diakonijne, możemy nic być wręcz zawstydzeni.

Z pewnością wizyta ks. Pavlo Shvartsa była dla bystrzyckich ewangelików owocna, nie tylko w sensie zaspokojenia ciekawości z tego jak się żyje na Wschodzie, ale także z perspektywy duchowej, w kontekście czasu pasyjnego – gdzie spoglądamy na siebie z perspektywy ukrzyżowanego Chrystusa i zastanawiamy nad tym, kim jesteśmy, jaką wartość ma to co mamy. To, że na Śląsku żyjemy na dość dobrym poziomie, wymaga wdzięczności wobec Boga, ale jednocześnie otwartości – zarówno modlitewnej jak i finansowej, dla tych, którzy naszej pomocy potrzebują.

Ks. mgr Jakub Retmaniak

Děti připomněly dospělým Ježíšovo narození

Dne 3. ledna 2015 v kostelíku v Nýdku proběhlo v rámci pravidelného kázání vystoupení dětí z nedělní besídky LECAV.

Po krátkém úvodním slovu o poselství Vánoc a neomezené boží lásce „ať jsi velký nebo malý…“, která nalezla své ztělesnění v nevinném malém děťáku, Božím synu, následovalo vystoupení dětí z nedělní besídky.

Klaudie, Izabelka, Lenka, Míša, Šimonek a Martinek vystoupili s básničkami, které si pečlivě připravili pod vedením tet Evy Turoňové a Anety Zborníkové. I přes problém s mikrofonecm na konec děti krásně zazpívaly písničku „Świeć gwiazdeczko“.

Ukázaly tak přítomným, že každý křesťan má na svých cestách jít za betlémskou hvězdou, tedy myšlenkou na Boha a Ježíše.

Na závěr byly děti za svou snahu odměněny upřímným potleskem všech přítomných a poděkovaním vikáře J. J. Retmaniaka.

Mgr. Eva Turoňová