Archive for the ‘Nezařazené’ Category

500. let Reformace – celocírkevní bohoslužba v Bystřici

Památka reformace v Bystřici

 

(foto: Ing. Ivan Sliž)

Památka založení sboru v Bystřici

Dne 25. 9. 2016 se uskutečnila v Bystřici, jako každý rok, slavnost na památku založení sboru. Dvousté třicáté čtvrté výročí bystřického sboru jsme tradičně prožívali společně s farním sborem SCEAV v Bystřici. Vzácným hostem a zároveň slavnostním kazatelem byl nový biskup těšínské dieceze, pastor v Holešově (Polsko) – ThDr. Adrian Korczago.

Místní sbor LECAV zastupovali tito kněží: farní vikář Mgr. Tomasz Molin, celocírkevní duchovní Mgr. Witold Strumpf a kurátor sboru Jan Rucki. Během bohoslužby – před kázáním – byl realizován program pro děti, který připravila naše učitelka náboženství Alena Cieslarová. Svůj podíl na organizaci bohoslužby měl také náš český pěvecký sbor, který zaspíval 2 písničky. Za SCEAV vystoupil pěvecký sbor „Laudate“ z Bystřice. Za obec Bystřice podravil starosta Mgr. Roman Wróbel.

Slavnostní kazatel, veledůstojný pán Korczago, kázal na starozákonní text o nakrmení Izraelců manou a křepelkami. Zdůrazňoval, že křesťan nemůže oddělit oslavování od běžného života a že neustále potřebujeme Boží pokrm, který najdeme třeba u Večeře Páně.

Po bohoslužbě všichni byli pozvání na oběd, po kterém se uskutečnil odpolení program, který zahájil biskupský vikář Mgr. Jakub Retmaniak, který připravil přednášku o základech církve. Hlavním přednášejícím byl českobratrský kazatel Mgr. Stanislav Kaczmarczyk z Českého Těšína.

Bohoslužba byla příležitostí nejen k oslavě, ale zároveň opět ukázala, že dva evangelické sbory z Bystřice jsou schopny spolupracovat i pres komplikovanou minulost, což je v současnosti velice důležité.

Mgr. Jakub J. Retmaniak

Spolu u stolu 2016

 

 

fot. Věslav Szpak

Wizyta ks. Pavlo Shvartsa w Bystrzycy

Dnia 14. 2. 2016 nasz zbór parafialny w Bystrzycy odwiedził ks. Pavlo Shvarts – pastor w Charkowie i kilku innych zborach we wschodniej Ukrainie. W Październiku 2015 członkowie naszego Kościoła włączyli się w akcję pomocy dla sióstr i braci w wierze, na terenie znajdującym się poza wpływami rządu w Kijowie, którzy znajdują się pod opieką duchową ks. Shvartsa.

Mieliśmy okazję wysłuchać kazania pastora w języku polskim, które było nie tylko dobrym, duchowym wprowadzeniem w czas Postu, ale także wyraźnym nakreśleniem istotnych cech luterańskiej tożsamości teologicznej i duchowości. Po nabożeństwie w sali zborowej odbył się wykład ks. Shvartsa na temat: Luteranie na wschodniej Ukrainie. Prelegent zapoznał nas z całą historią luteran w dawnym Imperium Rosyjskim, w którym osiedlili się i mieli silną pozycję koloniści niemieccy wyznania augsburskiego.

Rozwój Kościoła ewangelickiego został zatrzymany na dziesięciolecia przez Rewolucję Komunistyczną w Rosji. Dopiero po upadku komunizmu nastąpiła możliwość odbudowy Kościoła, co jest procesem do dziś niedokończonym. W przypadku Ukrainy z początku próbowano odbudować struktury mniejszości niemieckiej, na bazie której udało się reaktywować Kościół, który nosi oficjalną nazwę: Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański na Ukrainie. Pomimo nazwy nabożeństwa odbywają się zasadniczo w języku rosyjskim.

Konflikt toczący się od roku 2014 na Ukrainie odbił się na życiu tego Kościoła. Utracono kilka zborów znajdujących się na Krymie, natomiast zbory znajdujące się w Donbasie zostały odcięte od właściwej opieki duszpasterskiej, z powodów bezpieczeństwa. Prelegent pokazał nam swoją służbę – przede wszystkim na terenie kontrolowanym przez rząd, która pomimo ogromnych odległości, jest wielce aktywna i przynosi pomoc ludziom, na terenie o złożonej historii i ciężkiej codzienności.

Patrząc z perspektywy nas – ewangelików na Śląsku, możemy zobaczyć z pewnością przepaść gospodarczą, między naszymi regionami. Ale jednocześnie obserwując zaangażowanie luteran na wschodniej Ukrainie w życie zborowe i diakonijne, możemy nic być wręcz zawstydzeni.

Z pewnością wizyta ks. Pavlo Shvartsa była dla bystrzyckich ewangelików owocna, nie tylko w sensie zaspokojenia ciekawości z tego jak się żyje na Wschodzie, ale także z perspektywy duchowej, w kontekście czasu pasyjnego – gdzie spoglądamy na siebie z perspektywy ukrzyżowanego Chrystusa i zastanawiamy nad tym, kim jesteśmy, jaką wartość ma to co mamy. To, że na Śląsku żyjemy na dość dobrym poziomie, wymaga wdzięczności wobec Boga, ale jednocześnie otwartości – zarówno modlitewnej jak i finansowej, dla tych, którzy naszej pomocy potrzebują.

Ks. mgr Jakub Retmaniak

Seminář far. Rainera Trieschmanna

V sobotu 6. 9. 2014 se v sálu Luterského centra v Bystřici konal seminář na téma „Samofinancování Evangelisch-Lutherische Kirche v Baden v Německu“. Seminář vedl vzácný host, 1. předseda Martin-Luther-Verein, farář Rainer Trieschmann, který nám velmi poutavě přiblížil propracovaný a ověřený způsob samofinancování fungující v jejich církvi již více než sto let. Vzhledem k nové finanční situaci, která v současnosti nastává i v naší církvi, byla přednáška, s řadou praktických a konkrétních příkladů, inspirací do budoucna i pro nás. Mezi pozvanými účastníky semináře byli duchoví te; církve, členové Církevní rady, kurátoři a pokladníci jednotlivých sborů, ale také i presbyteři a ostatní zájemci z řad sborovníků. Po přestávce, vyplněné bohatým občerstvením, byl dostatečný prostor i pro dotazy posluchačů. Mezi zúčastněnými byl zaznamenán pozitivní ohlas na toto sobotní odpoledne, které lze snad považovat za jakýsi prvotní impuls pro nastartování nového způsobu myšlení včetně spoluzodpovědnosti každého jednotlivého člena církve. Protože, jak jsme se dozvěděli, jedině tak může církev přetrvat i pro nacházející generace, smysluplně sloužit společnosti a dále se rozvíjet. Svými výbornými tlumočnickými schopnostmi nám celý den sloužil Mgr. Česlav Veit, za což mu patří naše veliké díky.

Bc. Ester Sikorová