Archive for the ‘Nedělní školka Nýdek (Nydek)’ Category

Přihláška na výlet pro děti NŠ Nýdek

výlet skolka 2017

Děti připomněly dospělým Ježíšovo narození

Dne 3. ledna 2015 v kostelíku v Nýdku proběhlo v rámci pravidelného kázání vystoupení dětí z nedělní besídky LECAV.

Po krátkém úvodním slovu o poselství Vánoc a neomezené boží lásce „ať jsi velký nebo malý…“, která nalezla své ztělesnění v nevinném malém děťáku, Božím synu, následovalo vystoupení dětí z nedělní besídky.

Klaudie, Izabelka, Lenka, Míša, Šimonek a Martinek vystoupili s básničkami, které si pečlivě připravili pod vedením tet Evy Turoňové a Anety Zborníkové. I přes problém s mikrofonecm na konec děti krásně zazpívaly písničku „Świeć gwiazdeczko“.

Ukázaly tak přítomným, že každý křesťan má na svých cestách jít za betlémskou hvězdou, tedy myšlenkou na Boha a Ježíše.

Na závěr byly děti za svou snahu odměněny upřímným potleskem všech přítomných a poděkovaním vikáře J. J. Retmaniaka.

Mgr. Eva Turoňová