Archive for Září, 2014

Seminář far. Rainera Trieschmanna

V sobotu 6. 9. 2014 se v sálu Luterského centra v Bystřici konal seminář na téma „Samofinancování Evangelisch-Lutherische Kirche v Baden v Německu“. Seminář vedl vzácný host, 1. předseda Martin-Luther-Verein, farář Rainer Trieschmann, který nám velmi poutavě přiblížil propracovaný a ověřený způsob samofinancování fungující v jejich církvi již více než sto let. Vzhledem k nové finanční situaci, která v současnosti nastává i v naší církvi, byla přednáška, s řadou praktických a konkrétních příkladů, inspirací do budoucna i pro nás. Mezi pozvanými účastníky semináře byli duchoví te; církve, členové Církevní rady, kurátoři a pokladníci jednotlivých sborů, ale také i presbyteři a ostatní zájemci z řad sborovníků. Po přestávce, vyplněné bohatým občerstvením, byl dostatečný prostor i pro dotazy posluchačů. Mezi zúčastněnými byl zaznamenán pozitivní ohlas na toto sobotní odpoledne, které lze snad považovat za jakýsi prvotní impuls pro nastartování nového způsobu myšlení včetně spoluzodpovědnosti každého jednotlivého člena církve. Protože, jak jsme se dozvěděli, jedině tak může církev přetrvat i pro nacházející generace, smysluplně sloužit společnosti a dále se rozvíjet. Svými výbornými tlumočnickými schopnostmi nám celý den sloužil Mgr. Česlav Veit, za což mu patří naše veliké díky.

Bc. Ester Sikorová