Archive for Únor, 2016

Wizyta ks. Pavlo Shvartsa w Bystrzycy

Dnia 14. 2. 2016 nasz zbór parafialny w Bystrzycy odwiedził ks. Pavlo Shvarts – pastor w Charkowie i kilku innych zborach we wschodniej Ukrainie. W Październiku 2015 członkowie naszego Kościoła włączyli się w akcję pomocy dla sióstr i braci w wierze, na terenie znajdującym się poza wpływami rządu w Kijowie, którzy znajdują się pod opieką duchową ks. Shvartsa.

Mieliśmy okazję wysłuchać kazania pastora w języku polskim, które było nie tylko dobrym, duchowym wprowadzeniem w czas Postu, ale także wyraźnym nakreśleniem istotnych cech luterańskiej tożsamości teologicznej i duchowości. Po nabożeństwie w sali zborowej odbył się wykład ks. Shvartsa na temat: Luteranie na wschodniej Ukrainie. Prelegent zapoznał nas z całą historią luteran w dawnym Imperium Rosyjskim, w którym osiedlili się i mieli silną pozycję koloniści niemieccy wyznania augsburskiego.

Rozwój Kościoła ewangelickiego został zatrzymany na dziesięciolecia przez Rewolucję Komunistyczną w Rosji. Dopiero po upadku komunizmu nastąpiła możliwość odbudowy Kościoła, co jest procesem do dziś niedokończonym. W przypadku Ukrainy z początku próbowano odbudować struktury mniejszości niemieckiej, na bazie której udało się reaktywować Kościół, który nosi oficjalną nazwę: Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański na Ukrainie. Pomimo nazwy nabożeństwa odbywają się zasadniczo w języku rosyjskim.

Konflikt toczący się od roku 2014 na Ukrainie odbił się na życiu tego Kościoła. Utracono kilka zborów znajdujących się na Krymie, natomiast zbory znajdujące się w Donbasie zostały odcięte od właściwej opieki duszpasterskiej, z powodów bezpieczeństwa. Prelegent pokazał nam swoją służbę – przede wszystkim na terenie kontrolowanym przez rząd, która pomimo ogromnych odległości, jest wielce aktywna i przynosi pomoc ludziom, na terenie o złożonej historii i ciężkiej codzienności.

Patrząc z perspektywy nas – ewangelików na Śląsku, możemy zobaczyć z pewnością przepaść gospodarczą, między naszymi regionami. Ale jednocześnie obserwując zaangażowanie luteran na wschodniej Ukrainie w życie zborowe i diakonijne, możemy nic być wręcz zawstydzeni.

Z pewnością wizyta ks. Pavlo Shvartsa była dla bystrzyckich ewangelików owocna, nie tylko w sensie zaspokojenia ciekawości z tego jak się żyje na Wschodzie, ale także z perspektywy duchowej, w kontekście czasu pasyjnego – gdzie spoglądamy na siebie z perspektywy ukrzyżowanego Chrystusa i zastanawiamy nad tym, kim jesteśmy, jaką wartość ma to co mamy. To, że na Śląsku żyjemy na dość dobrym poziomie, wymaga wdzięczności wobec Boga, ale jednocześnie otwartości – zarówno modlitewnej jak i finansowej, dla tych, którzy naszej pomocy potrzebują.

Ks. mgr Jakub Retmaniak