Mládež v Kroměříži

Ve dnech 3-5. 10. 2014 se v Kroměříži konal celorepublikový Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2014. Tento rok pod ústředním heslem „Spatřujeme světlo“. Toto heslo znělo nejen v místním Domě kultury, který byl hlavním místem akce. Na sjezdu byli poprvé přítomni členové Mládeže bystřického sboru LECAV.

Do jednoho z nejkrásnějších historických měst Mládež plná očekávání odcestovala v pátek odpoledne. Již dle programu bylo zřejmé, že se je na co těšit. Po vyřízení formalit se mladí zúčastnili oficiálního zahájení v Domě kultury, kde byli místním farářem seznámeni s historii města, shlédli film natočený čáslavskou mládeží a poté módní přehlídku. Celým večerem je provázela dvojice moderátorů, kteří svým vkusným moderováním zpříjemnili hostům večer obdobně jako hudební kapela, která hrála účastníkům ke společnému zpěvu písní. V kostele sv. Mořice se pak mohli ztišit a mnozí poprvé nasát atmosféru modliteb z Taizé.

V sobotu si z nepřeberného množství aktivit mladí vybrali návštěvu přednášky Martina Kocandy s názvem „Spatřujeme světlo“ a besedu těšínského rodáka Romana Mazura „Plamen ducha nezhášejte“. Kocanda jako bývalý vězeňský kaplan přiblížil mládeži osudy odsouzených, kteří šli za světlem v temnotě věznice. Zdůraznil roli kontrastu světla a tmy v životě člověka i společnosti. Roman Mazur se zaměřil na osobité vnímání ducha a rozvíjení ducha. Mládež v rámci programu navštívila i místní čajovnu.

Mladí nemohli opomenout ani krásy města. Prošli se po historickém jádru města. Zavítali i do Podzámecké a Květné zahrady v areálu Arcibiskupského zámku. Zahrady jsou spolu se zámkem zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

To vše a množství dalších nezapomenutelných zážitků si členové Mládeže dovezli v sobotu večer zpět do Bystřice. Závěrem bych jen dodala, že jsme se všichni shodli na tom, že Sjezd byl vydařený. Všichni doufáme, že nezůstane pouze u jednoho výjezdu, ale účast na Sjezdu se stane milou tradicí.

Eva Turoňová

Comments are closed.