Obřady

Křest

Církevní sňatek

IMGsnatekPostup před uzavřením sňatku ve farním sboru Luterské evangelické církve a. v. v Bystřici:

Církevní sňatek v naší církví mohou uzavřít osoby, z nichž alespoň 1 osoba je evangelického vyznání.
1. Zarezervujte si termín sňatku osobně na farním úřadě v úředních hodinách (Po – Pá 8:30 – 12:00; St 15:00 – 17:00).
2. Navštivte matriku v obci konání sňatku, tzn. v Bystřici.
3. Vyplňte na matrice všechny potřebné dokumenty vč. aktuálních jmen Vašich rodičů a údajů o svědcích.
4. Se všemi vyplněnými dokumenty z matriky a rodnými listy snoubenců se nejpozději 2 týdny před datem konání sňatku dostavte na farní úřad.
Pozn.: Dokumenty z matriky nesmí být v den konání sňatku starší než 6 měsíců.
5. Přibližně 2 týdny před termínem sňatku si snoubenci dohodnou telefonicky schůzku s farářem, který je bude oddávat (558 995 302).
6. V týdnu před sňatkem proběhne osobní setkání faráře se snoubenci.
7. V den konání sňatku je nutné donést platné občanské průkazy snoubenců i obou svědků.

– Sňatky provádíme v jazyce českém, polském i dvojjazyčně (česko-polsky). V případě sňatku cizince musí být na obřadu přítomen tlumočník.
– Na základě rozhodnutí presbyterstva oddáváme pouze v kostele.
– V případě jakýchkoli změn před svatbou (změna svědka, zrušení svatby apod.) nás neprodleně kontaktujte.
– Sňatek bude vykonávat farář, který v určený den bude zrovna oddávat.
– Důležité upozornění: Váš občanský průkaz bude při sňatku znehodnocen. Dočasné potvrzení, které dostanete, platí pouze na území ČR. Proto je třeba si uvědomit, že do doby než Vám bude na úřadě vydán nový občanský průkaz, musíte mít pro případné cesty do zahraničí platný cestovní pas.
– Vykonání sňatku je ve farním sboru v Bystřici zpoplatněno částkou 2.000,-Kč, která se skládá v den konání sňatku.

Pohřeb