Duchovní

Duchovní bystřického sboru:

Mgr. Jan Niedoba, emeritní biskup – 1. pastor sboru – na dlouhodobé nemocenské dovolené
Věslav Szpak, zvolený biskup – 2. pastor sboru
Mgr. Tomasz Molin – farní vikář

Ve farnosti pomáhají:
Mgr. Witold Strumpf – celocírkevní duchovní
ThDr. Irena Devečková – emeritní duchovní