Zdařilý krok vpřed…

V září 2015 učinila LECAV v Bystřici zásadní rozhodnutí týkající se mládežové klubovny. Mládežová klubovna, která se nachází v nejnižším patře Luterského centra LECAV, projde po léta odkládanou a přece potřebnou renovací dosud prakticky nevyužívané části prostoru.

Koutek, který byl spíše úložným prostorem a skladištěm vzpomínek členů mládeže, se má stát reprezentativním místem pro trávení volného času mladých.

Za zmínku stojí zvláště to, že iniciativu pro změnu vydali mladí, kteří se taktéž k renovaci přičinili vlastními silami. Pravidelně v pátek chodili do klubovny a v praxi využívali technických znalostí, které získali během studia, nebo doma od svých rodičů.

Koutek v klubovně byl nimi vymalován, dostal nový koberec, rohové sedačky a zcela nové led osvětlení. Tato část se stala nápaditou a moderní částí klubovny, kde se mladí můžou cítit jako doma.

Kromě vikářů Molina a Retmaniaka, pravidelně pomáhali Michal Čmiel, Bogdan Krzywoň, Daniel Mitręga, Mirek Farana, Jan Turoň aj.

Z počátku obávaný plán se po slavnostním otevření 18.12.2015 ukazuje jako výborné řešení. Mladí si tento koutek oblíbili. Zvláště nejmladší členové jsou z něj nadšení a jen tak si sedí na sedačkách a povídají o svých zážitcích. Prostor taktéž slouží jako místo pro společenské hry nebo nekonvenční prostor pro rozjímaní nad Božím slovem v rámci setkání mládeže.

Mgr. Eva Turoňová

Modernizace mládežnické klubovny

Młodzież w Warszawie na „grach bez prądu“

W dniach 30.4.-3.5.15 młodzież naszego bystrzyckiego zboru parafialnego brała udział w wycieczce do Warszawy, w której to odbył się turniej organizowany przez Parafię Ewangelicko-Augsburską św. Trójcy w Warszawie pod tytułem „Ewangelickie gry bez prądu”.

5-osoba grupa młodzieży wraz z duszpasterzem ks. Jakubem Retmaniakiem mogła korzystając z okazji zwiedzić Warszawę – w tym Muzeum Powstania Warszawskiego i Ogród Zoologiczny. Na potrzeby noclegu użyczone zostały sale wykładowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Studenci teologii ewangelickiej, chcąc nas przywitać a jednocześnie „przetestować” zorganizowali konkurs wymagający nie lada wysiłku teologicznego. Nasz Zaolziański zespół poradził sobie jednak z tym zadaniem dość dobrze, zajmując 2 miejsce i zdobywając dwie symboliczne nagrody.

Główne rozgrywki odbyły się dnia 2.5. w podziemiach Kościoła ewangelickiego św. Trójcy – który później dzięki uprzejmości mgr Doroty Fenger – miejscowej nauczycielski religii, mogliśmy zwiedzić. W ramach rozgrywek nasza drużyna przyjęła nazwę OLZAURY, zaś każdy z uczestników musiał rozegrać minimum 5 gier planszowych. Drużyna bystrzycka była najliczniejsza, zaś po podliczeniu średniego wyniku zajęliśmy 5 miejsce. Zaszczytne brązowo-medalowe (trzecie) miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdobył nasz reprezentant Lubosz Chudzik.

 Choć tego typu turniej odbył się w warszawskiej parafii po raz pierwszy, organizatorzy zapowiedzieli jego kontynuację. Za możliwość wzięcia udziału w turnieju, sympatyczne przyjęcie i organizację dziękujemy miejscowemu wikariuszowi ks. Łukaszowi Zielińskiemu. Jednocześnie zachęcamy wszystkich młodych na nasze piątkowe spotkania, podczas których, również zdarza się nam grać w gry planszowe, można więc spędzić ambitniej czas wolny, a jednocześnie już teraz szykować się na dalszy wyjazd na turniej.

ks. Jakub Retmaniak

Mládež v Kroměříži

Ve dnech 3-5. 10. 2014 se v Kroměříži konal celorepublikový Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2014. Tento rok pod ústředním heslem „Spatřujeme světlo“. Toto heslo znělo nejen v místním Domě kultury, který byl hlavním místem akce. Na sjezdu byli poprvé přítomni členové Mládeže bystřického sboru LECAV.

Do jednoho z nejkrásnějších historických měst Mládež plná očekávání odcestovala v pátek odpoledne. Již dle programu bylo zřejmé, že se je na co těšit. Po vyřízení formalit se mladí zúčastnili oficiálního zahájení v Domě kultury, kde byli místním farářem seznámeni s historii města, shlédli film natočený čáslavskou mládeží a poté módní přehlídku. Celým večerem je provázela dvojice moderátorů, kteří svým vkusným moderováním zpříjemnili hostům večer obdobně jako hudební kapela, která hrála účastníkům ke společnému zpěvu písní. V kostele sv. Mořice se pak mohli ztišit a mnozí poprvé nasát atmosféru modliteb z Taizé.

V sobotu si z nepřeberného množství aktivit mladí vybrali návštěvu přednášky Martina Kocandy s názvem „Spatřujeme světlo“ a besedu těšínského rodáka Romana Mazura „Plamen ducha nezhášejte“. Kocanda jako bývalý vězeňský kaplan přiblížil mládeži osudy odsouzených, kteří šli za světlem v temnotě věznice. Zdůraznil roli kontrastu světla a tmy v životě člověka i společnosti. Roman Mazur se zaměřil na osobité vnímání ducha a rozvíjení ducha. Mládež v rámci programu navštívila i místní čajovnu.

Mladí nemohli opomenout ani krásy města. Prošli se po historickém jádru města. Zavítali i do Podzámecké a Květné zahrady v areálu Arcibiskupského zámku. Zahrady jsou spolu se zámkem zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

To vše a množství dalších nezapomenutelných zážitků si členové Mládeže dovezli v sobotu večer zpět do Bystřice. Závěrem bych jen dodala, že jsme se všichni shodli na tom, že Sjezd byl vydařený. Všichni doufáme, že nezůstane pouze u jednoho výjezdu, ale účast na Sjezdu se stane milou tradicí.

Eva Turoňová

Seminář far. Rainera Trieschmanna

V sobotu 6. 9. 2014 se v sálu Luterského centra v Bystřici konal seminář na téma „Samofinancování Evangelisch-Lutherische Kirche v Baden v Německu“. Seminář vedl vzácný host, 1. předseda Martin-Luther-Verein, farář Rainer Trieschmann, který nám velmi poutavě přiblížil propracovaný a ověřený způsob samofinancování fungující v jejich církvi již více než sto let. Vzhledem k nové finanční situaci, která v současnosti nastává i v naší církvi, byla přednáška, s řadou praktických a konkrétních příkladů, inspirací do budoucna i pro nás. Mezi pozvanými účastníky semináře byli duchoví te; církve, členové Církevní rady, kurátoři a pokladníci jednotlivých sborů, ale také i presbyteři a ostatní zájemci z řad sborovníků. Po přestávce, vyplněné bohatým občerstvením, byl dostatečný prostor i pro dotazy posluchačů. Mezi zúčastněnými byl zaznamenán pozitivní ohlas na toto sobotní odpoledne, které lze snad považovat za jakýsi prvotní impuls pro nastartování nového způsobu myšlení včetně spoluzodpovědnosti každého jednotlivého člena církve. Protože, jak jsme se dozvěděli, jedině tak může církev přetrvat i pro nacházející generace, smysluplně sloužit společnosti a dále se rozvíjet. Svými výbornými tlumočnickými schopnostmi nám celý den sloužil Mgr. Česlav Veit, za což mu patří naše veliké díky.

Bc. Ester Sikorová