Památka založení sboru v Bystřici

Dne 25. 9. 2016 se uskutečnila v Bystřici, jako každý rok, slavnost na památku založení sboru. Dvousté třicáté čtvrté výročí bystřického sboru jsme tradičně prožívali společně s farním sborem SCEAV v Bystřici. Vzácným hostem a zároveň slavnostním kazatelem byl nový biskup těšínské dieceze, pastor v Holešově (Polsko) – ThDr. Adrian Korczago.

Místní sbor LECAV zastupovali tito kněží: farní vikář Mgr. Tomasz Molin, celocírkevní duchovní Mgr. Witold Strumpf a kurátor sboru Jan Rucki. Během bohoslužby – před kázáním – byl realizován program pro děti, který připravila naše učitelka náboženství Alena Cieslarová. Svůj podíl na organizaci bohoslužby měl také náš český pěvecký sbor, který zaspíval 2 písničky. Za SCEAV vystoupil pěvecký sbor „Laudate“ z Bystřice. Za obec Bystřice podravil starosta Mgr. Roman Wróbel.

Slavnostní kazatel, veledůstojný pán Korczago, kázal na starozákonní text o nakrmení Izraelců manou a křepelkami. Zdůrazňoval, že křesťan nemůže oddělit oslavování od běžného života a že neustále potřebujeme Boží pokrm, který najdeme třeba u Večeře Páně.

Po bohoslužbě všichni byli pozvání na oběd, po kterém se uskutečnil odpolení program, který zahájil biskupský vikář Mgr. Jakub Retmaniak, který připravil přednášku o základech církve. Hlavním přednášejícím byl českobratrský kazatel Mgr. Stanislav Kaczmarczyk z Českého Těšína.

Bohoslužba byla příležitostí nejen k oslavě, ale zároveň opět ukázala, že dva evangelické sbory z Bystřice jsou schopny spolupracovat i pres komplikovanou minulost, což je v současnosti velice důležité.

Mgr. Jakub J. Retmaniak

Comments are closed.